top of page

AVÍS LEGAL

En compliment del RGPD (UE) 2016/679 Reglament General de Protecció de Dades Personals ia la Llei Orgànica 3/2018 de 5 desembre Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us fem coneixedor que les vostres dades personals que poden estar a aquesta comunicació, estan incorporats en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa mercantil Segumar & Brokers SL, CIF: B59085944, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, al Tom 25.881, Foli 63, Full Número B-59.011, Inscripció 3a. La finalitat daquest fitxer és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.segumarweb.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a Segumar & Brokers SL, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això Segumar & Brokers SL o tercers.

Segumar & Brokers SL no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda a les pàgines d'Internet de Segumar & Brokers SL

Amb els límits establerts a la llei, Segumar & Brokers SL no assumeix cap responsabilitat derivada de la manca de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen a les pàgines d'Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de Segumar & Brokers SL estan elaborats per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i la informació no vinculen a l'esmentada, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, ja que es tracta merament d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de Segumar & Brokers SL poden contenir enllaços a altres pàgines de tercers. Per tant, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer a pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de Segumar & Brokers SL o els seus llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de Segumar & Brokers SL

Així mateix, per accedir als serveis que Segumar & Brokers SL ofereix a través del website, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment del que estableix la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, us informem que les vostres dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de Segumar & Brokers SL, per tal de poder-vos prestar i oferir els nostres serveis. Així mateix, us informem de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades de caràcter personal, al c/Marques de Comillas, 41, loc B, 080202 SABADELL, o bé, enviar un correu electrònic a segumar@segumarbrokers.com

Així mateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés perquè Segumar & Brokers SL li pugui remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. En el supòsit de no estar interessat a rebre aquest tipus de comunicacions podeu adreçar-vos a Segumar & Brokers SL, a l'adreça anteriorment indicada o al correu electrònic segumar@segumarbrokers.com, manifestant la vostra voluntat.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La propietat intel·lectual s'estén, a més a més del contingut inclòs a Segumar & Brokers SL, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

Segumar & Brokers SL ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables i, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, Segumar & Brokers SL no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, consegüentment, no s'hi ha de confiar com si ho fos. Segumar & Brokers SL declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió a la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

Segumar & Brokers SL es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d'aquesta, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui dur a terme l'usuari, tant de la informació com dels serveis continguts.

En cap cas Segumar & Brokers SL, els seus sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, empleats i, en general, el personal autoritzat seran responsables de qualsevol tipus de perjudici, pèrdues, reclamacions o despeses de cap mena, tant si procedeixen, directament o indirectament, de l'ús i/o difusió del web o de la informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d'interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari que aquestes possibilitats i esdeveniments poden ocórrer.

Segumar & Brokers SL no es fa responsable de les webs no pròpies a què es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ('links') o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat i risc i ventura exclusiva de l'usuari. Segumar & Brokers SL no recomana ni garanteix cap de la/les Informació/és obtinguda/des per o mitjançant un enllaç, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un enllaç, o de la Informació obtinguda a través d'ell, incloent-hi altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un enllaç, tant en connectar a la web de Segumar & Brokers SL com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

En algunes ocasions, aquesta web utilitza 'Cookies', és a dir, petits fitxers de dades que es generen a l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la informació següent: 1) Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la primera visita a la web; 3) Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4) Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al vostre navegador. Tot i això, Segumar & Brokers SL no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat de Segumar & Brokers SL Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció d'aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els enllaços ('hiperlinks') que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de Segumar & Brokers SL, en són propietat exclusiva, llevat que s'especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per Segumar & Brokers SL, per les seves societats filials i/o dominades o per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l'Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marxes de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no sent responsabilitat de Segumar & Brokers SL l'ús que l'usuari pugui dur a terme, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments d'aquest web sense la prèvia autorització per escrit de Segumar & Brokers SL

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per conèixer de totes les qüestions que se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment de les mateixes. L'usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent, li pugui correspondre.

COOKIES

Les cookies són petits arxius de text que el servidor es pot descarregar i desar a la memòria del teu dispositiu (ordinador, tauleta, telèfon intel·ligent, etc.) per recordar i reconèixer les preferències de l'usuari a cadascuna de les pàgines visitades.

Les galetes només poden ser llegides pel dispositiu que les hagi guardat. I en cap cas no poden propagar ni contenir virus.

Les galetes es guarden amb la finalitat de facilitar la navegació de l'usuari. Si decidiu utilitzar cookies, Segumar & Brokers SL farà que la vostra navegació sigui més ràpida, més còmoda i més eficient. I, a més, t'assegurem que la informació que queda guardada a les cookies únicament serà utilitzada per Segumar & Brokers SL, i mai no es traspassarà a tercers.

bottom of page